Sammen skaber vi fremtiden

Klax daginstitutioner for børn fra 0-6 år

Sammen skaber vi fremtiden

Klax daginstitutioner for børn fra 0-6 år

Et godt sted for leg og læring

Vores daginstitutioner er steder, hvor børnene er trygge. Børnene lærer at udtrykke sig kreativt sammen med os i det sociale fællesskab. Med udgangspunkt i Klax pædagogikken arbejder vi ud fra dagtilbudsloven og har fokus på leg og læring i de pædagogiske aktiviteter og legen. Vi støtter børnene, når det maler, bevæger sig, laver musik, bygger, undersøger og eksperimenterer igennem legen og legende læring.

Kunne du tænke dig
at forme fremtiden
sammen med os?

Lær mere
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg
Indvendigt billede af et Klax-anlæg

Vi fokuserer på kreativitet og innovation

Vores syn på barnet er baseret på dets ressourcer, styrker og interesser. Som Klax-pædagoger ser vi det som vores opgave at anerkende det enkelte barns personlige ressourcer og styrker. Vi fremmer barnets individuelle læringsvej igennem det sociale fællesskab og veludviklede pædagogiske metoder.

Grundlaget for Klax-pædagogik er ideen om mennesker, der er i stand til at tage ansvar for sig selv og andre, og som er i stand til at tænke og handle selvstændigt. Dette sker igennem legen og den legende læring.

Vores pædagogiske tilgang

Vores pædagogiske tilgang

Vi arbejder med det enkelte barn og det sociale fællesskab i delvist åbne tilknytningsgrupper, hvor børnene er aldersopdelt. Vi organiserer vores læringsmiljøer i forskellige læringsområder, som understøtter de pædagogiske læringsmål inden for rammerne af dagtilbudsloven. Alle aspekter af vores pædagogiske arbejde fokuserer på det enkelte barns udvikling og trivsel i det sociale fællesskab.

De pædagogiske rum

De pædagogiske rum

Vi mener, at børn har brug for velindrettede, udviklende og trygge læringsmiljøer, som understøtter legen, hverdagsrutinerne og de pædagogiske aktiviteter. I børnehaven har hvert af vores grupperum en bestemt funktion, som understøtter læringsområderne, hvori børnene hver dag er aktive. I vuggestuen indrettes hvert grupperum med møbler og materialer som understøtter alle læringsområderne.

Vores materialer

Vores materialer

Vores særligt udviklede lege og læringsmaterialer er tilrettet børnenes alder og er af høj kvalitet. Vi støtter børnene i at inddrage materialerne i legen og i de pædagogiske aktiviteter. Børnene lærer at omgås forskellige materialer ansvarligt og guides i at følge deres interesser.

Vores faciliteter

Vi åbner til efteråret 2023!

Klax Daginstitution Lindehuset på Frederiksberg
Finsenvej 82
2000 Frederiksberg
Klax Daginstitution Greve
Frydenhøj Alle 57
2670 Greve

Tilmeld dit barn her

Bliv en del af teamet!

At arbejde i Klax betyder at arbejde med et fantastisk pædagogisk koncept, der er kreativt, innovativt og langtidsholdbart. Vi investerer meget i at udvikle vores kompetencer og fremtidige muligheder. Vi leder altid efter engagerede og kvalificerede medarbejdere, der sammen med os vil skabe et pædagogisk alternativ med høj kvalitet.

Hvis du er leder, pædagog eller medhjælper og gerne vil arbejde i et moderne og kreativt læringsmiljø, hvor børnene er i centrum, vil vi gerne i dialog med dig!

Veludviklet pædagogisk koncept

Veludviklet pædagogisk koncept

Faglig udvikling

Faglig udvikling

Et godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø

Vores nuværende ledige stillinger

Om Klax

Klax Gruppen er et firma med fokus på leg, læring og uddannelse med hovedsæde i Berlin. Vi tilbyder den højeste kvalitet hver dag til alle børn og deres forældre. I løbet af 30 år har vi udviklet os fra en lille malerskole med kreative kurser for børn til en uddannelsesorganisation med international rækkevidde og over 40 institutioner i Tyskland og Sverige. Vi ønsker at bidrage med vores ideer nu også i Danmark og glæder os til sammen at videreudvikle Klax-pædagogikken i en dansk kontekst.

Vi fremmer læringsmæssige metoder og udvikler Klax pædagogikken konstant. Modet til at tænke kritisk og viljen til at arbejde sammen er hjørnestenene i vores arbejde. Vi er altid på udkig efter nye ideer og søger udveksling med andre. Vi holder os ikke til ideologier men er åbne for forandringer. Kun på denne måde kan vi opfylde vores høje kvalitetsstandarder og mestre fremtidens udfordringer.

Tanja Friedrichsen

Pædagogisk Konsulent

Pædagogisk Konsulent Tanja Friedrichsen

Per Aalbæk Nielsen

Administrerende Direktør

Administrerende Direktør Per Aalbæk Nielsen