Klax – sammen skaber vi fremtiden

Sammenskaber vifremtiden

Hvem er vi

Vi glæder os til snart at blive en del af lege og læringslandskabet I Danmark. Vi åbner den første daginstitution i Greve i efteråret 2023.

Med 30 års erfaring inden for leg og læring er vi overbeviste om, at vi kommer til at være et pædagogisk alternativ med højkvalitet, hvor fokus er på et innovativt og udviklende læringsmiljø med høj trivsel. Vi indgår i et ligeværdigt partnerskab med forældre, og har fokus på barnets individuelle og sociale udvikling. Vi arbejder nonprofit og indgår overenskomst.

Her på siden kan du følge med i Klax opstart i Danmark og særligt opstarten i Greve. Hvis du gerne vil vide mere om os eller blive en del af vores succeshistorie, kan du når som helst kontakte os.

Et godt sted for læring

Vores daginstitutioner er steder, hvor børnene er trygge. Børnene lærer at udtrykke sig kreativt sammen med os i det sociale fællesskab. Med udgangspunkt i Klax pædagogikken arbejder vi ud fra dagtilbudsloven og har fokus på leg og læring i de pædagogiske aktiviteter og legen. Vi støtter børnene, når det maler, bevæger sig, laver musik, bygger, undersøger og eksperimenterer igennem legen og legende læring.

Vores pædagogiske tilgang

Vi arbejder med det enkelte barn og det sociale fællesskab i delvist åbne tilknytningsgrupper, hvor børnene er aldersopdelt. Vi organiserer vores læringsmiljøer i forskellige læringsområder, som understøtter de pædagogiske læringsmål inden for rammerne af dagtilbudsloven. Alle aspekter af vores pædagogiske arbejde fokuserer på det enkelte barns udvikling og trivsel i det sociale fællesskab.

De pædagogiske rum

Vi mener, at børn har brug for velindrettede, udviklende og trygge læringsmiljøer, som understøtter legen, hverdagsrutinerne og de pædagogiske aktiviteter. I børnehaven har hvert af vores grupperum en bestemt funktion, som understøtter læringsområderne, hvor i børnene hver dag er aktive. I vuggestuen indrettes hvert grupperum med møbler og materialer som understøtter alle læringsområderne.

Vores materialer

Vores særligt udviklede lege og læringsmaterialer er tilrettet børnenes alder og er af højkvalitet. Vi støtter børnene i at inddrage materialerne i legen og i de pædagogiske aktiviteter. Børnene lærer at omgås forskellige materialer ansvarligt og guides i at følge deres interesser.

Vi åbner i Greve i 2023

Vi glæder os til at åbne vores daginstitution for børn i alderen 0-6 år i 2023. Vores daginstitution er det perfekte sted for børn fra 0-6 år at trives, vokse og udvikle sig.

  • Klax Daginstitution Greve
  • Frydenhøj Alle 57, 2670 Greve, Danmark

Du er velkommen til at kontakte os.

Skriv os en e-mail: info@klax.dk

Et godt sted at arbejde

I vores daginstitutioner er det ikke kun børnene, der lærer. Som medarbejdere lærer vi noget nyt hver dag, vi lever og former Klax-pædagogikken sammen. At arbejde i Klax betyder at arbejde med et fantastisk pædagogisk koncept, der er kreativt, innovativt og langtidsholdbart. Vi investerer meget i at udvikle vores kompetencer og fremtidige muligheder. Vi leder altid efter engagerede og kvalificerede medarbejdere, der sammen med os vil skabe et pædagogisk alternativ med højkvalitet.

Hvis du er leder, pædagog eller medhjælper og gerne vil arbejde i et moderne og kreativt læringsmiljø, hvor børnene er i centrum, vil vi gerne i dialog med dig!

Bliv en del af teamet!

Vi tilbyder:
Spændende udviklingsområder
Et godt arbejdsmiljø
Faglig udvikling med mulighed for at arbejde indenfor et veludviklet pædagogisk koncept
Mulighed for at udvikle og udnytte stærke sider

Vi ser frem til at modtage din ansøgning: info@klax.dk

Klax

Vi fokuserer på kreativitet og innovation

Vores syn på barnet er baseret på dets ressourcer, styrker og interesser. Som Klax-pædagoger ser vi det som vores opgave at anerkende det enkelte barns personlige ressourcer og styrker. Vi fremmer barnets individuelle læringsvej igennem det sociale fællesskab og veludviklede pædagogiske metoder.

Om Klax

Klax Gruppen er et firma med fokus på leg, læring og uddannelse med hovedsæde i Berlin. Vi tilbyder den højeste kvalitet hver dag til alle børn og deres forældre. I løbet af 30 år har vi udviklet os fra en lille malerskole med kreative kurser for børn til en uddannelsesorganisation med international rækkevidde og over 40 institutioner i Tyskland og Sverige. Vi ønsker at bidrage med vores ideer nu også i Danmark og glæder os til sammen at videreudvikle Klax-pædagogikken i en dansk kontekst.

Grundlaget for Klax-pædagogik er ideen om mennesker, der er i stand til at tage ansvar for sig selv og andre, og som er i stand til at tænke og handle selvstændigt. Dette sker igennem legen og den legende læring.

Vi fremmer læringsmæssige metoder og udvikler Klax pædagogikken konstant. Modet til at tænke kritisk og viljen til at arbejde sammen er hjørnestenene i vores arbejde. Vi er altid på udkig efter nye ideer og søger udveksling med andre. Vi holder os ikke til ideologier men er åbne for forandringer. Kun på denne måde kan vi opfylde vores høje kvalitetsstandarder og mestre fremtidens udfordringer

Kom i kontakt med os

Per Aalbaek Nielsen | Direktør Klax Denmark

Per Aalbaek Nielsen
Direktør Klax Denmark