Erklæring om databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Generelle oplysninger

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du besøger vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.
Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges, blokeres eller slettes. Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om databeskyttelse kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. For nærmere oplysninger henvises til privatlivspolitikken under "Ret til begrænsning af behandling".

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Det sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd er normalt anonym; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger herom i den følgende databeskyttelseserklæring. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne fortrolighedspolitik.

Obligatoriske oplysninger

Ansvarligt organ

Det ansvarlige organ for databehandling på dette websted er:

Klax ApS
Betonvej 10
4000 Roskilde Denmark

Tlf .: +45 93 93 64 71

E-mail: info@klax.dk

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. Navne, e-mail-adresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​databehandlingen, der er udført før tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og til direkte reklame

Hvis databehandlingen finder sted på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger til enhver tid af årsager, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive juridiske grundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine berørte personlige data, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav (Indsigelse i henhold til art. . 21 afsnit 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles for at kunne drive direct mail, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører dig med henblik på sådan reklame; dette gælder også profilering, for så vidt det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, bliver dine personlige data ikke længere brugt til direkte markedsføringsformål (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 i GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har sit sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at klage findes uden at berøre andre administrative eller retlige retsmidler.

Dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, der overdrages til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra "http: //" til "https: //" og ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine lagrede personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til at rette, blokere eller slette disse data. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses. Du kan når som helst kontakte os på adressen i den juridiske meddelelse. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af testen har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personlige data er sket / sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletningen.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret i stedet for sletningng til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.
  • Hvis du har indvendt i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR, skal dine interesser og vores afvejes. Så længe det endnu ikke er klart, hvilke interesser der hersker, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personlige data, kan disse data - bortset fra opbevaring - kun tillades med dit samtykke eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder. eller af grunde af vigtig offentlig interesse, der behandles af EU eller et medlemsland.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

  •     browsertype og browserversion
  •     Anvendt operativsystem
  •     henvisende URL
  •     Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
  •     Tidspunktet for serveranmodningen
  •     IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, opbevarer vi dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af de databehandlinger, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig opbevaringsperioder - forbliver upåvirket af dette.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemte bestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket af dette.

Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Dette er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne genereret af cookien om din brug af dette websted overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Opbevaring af Google Analytics-cookies og brugen af ​​dette analyseværktøj er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og dets reklame.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Som et resultat forkortes din IP-adresse af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den sendes til USA. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og afkortes der i undtagelsestilfælde. På vegne af operatøren af ​​dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at give webstedsoperatøren andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, flettes ikke med andre Google-data.

Browser-plug-in

Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relaterer til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data af Google ved hjælp af det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link. Download og installer i: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie indstilles, der forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når de bruger Google Analytics.

Demografiske egenskaber i Google Analytics

Dette websted bruger funktionen "demografiske egenskaber" i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alderen, køn og interesser hos de besøgende. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google såvel som fra besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke tildeles til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i sektionen "Indsigelse mod dataindsamling".

Matomo (tidligere Piwik)

Dette websted bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruger såkaldte "cookies". Dette er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Til dette formål lagres de oplysninger, der genereres af cookien om brugen af ​​dette websted, på vores server. IP-adressen anonymiseres, før den gemmes.

Matomo-cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Opbevaring af Matomo-cookies og brugen af ​​dette analyseværktøj er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonyme analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og dets reklame.

De oplysninger, der genereres af cookien om brugen af ​​dette websted, videregives ikke til tredjeparter. Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

Hvis du ikke accepterer lagring og brug af dine data, kan du deaktivere lagring og brug herI dette tilfælde gemmes en fravalgscookie i din browser, der forhindrer Matomo i at gemme brugsdata. Hvis du sletter dine cookies, slettes dette også Matomo-fravalgscookien. Fravalg skal genaktiveres, når du besøger vores websted igen.

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadresse og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "afmelding" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Plug-ins og værktøjer

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sociale netværk

Sociale netværk som Facebook er forbundet på vores websted:

Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Vi opretholder Facebook-sider for at kunne kommunikere med brugere og interesserede parter der og for at kunne informere dem om vores tilbud.

Når du besøger vores Facebook-sider, indsamler Facebook bl.a. din IP-adresse og andre oplysninger, som gemmes i form af cookies. Hvis du er logget ind på det pågældende sociale netværk med dit brugernavn og din adgangskode på dette tidspunkt, overføres oplysningerne om, at du besøger vores virksomhedsprofil på Facebook, til dette, og Facebook kan tildele disse oplysninger til din brugerkonto. Hvis du ikke er medlem af Facebook eller har logget ud, før du besøger vores Facebook-side, er det stadig muligt, at i det mindste din IP-adresse overføres til Facebook og gemmes der.

Vi har i princippet ingen indflydelse på Facebooks databehandling. Vi modtager dog visse statistikker fra Facebook om brugen af og besøgene på vores Facebook-sider. Du kan finde flere oplysninger om typen og omfanget af disse statistikker i meddelelsen om Facebook-sidestatistik og om aftalen om de respektive ansvarsområder i tillægget om Facebook-sideindsigt.

Vi har ingen indflydelse på de data, der behandles i denne proces på vores eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Facebook behandler selv ovennævnte oplysninger for at udarbejde mere detaljerede statistikker og til egne markedsundersøgelser og reklameformål. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks datapolitik. I tilfælde af at personoplysninger overføres til USA, har Facebook underskrevet EU-US Privacy Shield.

Som bruger har du ret til de rettigheder, der er anført i denne privatlivspolitik med hensyn til databehandling, når du besøger vores Facebook-sider. Hvis du som bruger ønsker at gøre yderligere rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre det på at kontakte Facebook direkte. Du kan finde oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Facebook kender detaljerne i platformens tekniske drift og den tilhørende databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan gennemføre passende foranstaltninger efter anmodning, hvis brugerne gør brug af deres rettigheder. Vi hjælper gerne brugerne med at gøre deres rettigheder gældende i det omfang, det er muligt, og videresender brugernes anmodninger til Facebook.

Retsgrundlaget for sammenkoblingen og driften af vores Facebook-sider er art. 6, stk. 1, p. 1, litra f, i DSGVO, baseret på vores ovennævnte interesser.

Dette websted bruger remarketingfunktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. ("Facebook"). Denne funktion bruges til at præsentere interessebaserede reklamer ("Facebook Ads") for besøgende på dette websted, når de besøger det sociale netværk Facebook. Til dette formål er Facebooks remarketing-tag blevet implementeret på dette websted. Via dette tag oprettes der en direkte forbindelse til Facebooks servere, når du besøger webstedet. Derved overføres det til Facebook-serveren, at du har besøgt dette websted, og Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Du kan finde flere oplysninger om Facebooks indsamling og brug af data samt dine rettigheder i denne henseende og mulighederne for at beskytte dit privatliv i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy. Remarketingfunktionen "Custom Audiences" kan deaktiveres her (du skal være logget ind på Facebook for at gøre dette). Alternativt kan du også deaktivere Facebook remarketing-funktionen her.

Google ReCaptcha

Alle onlineformularer på vores websted er beskyttet mod indtastning af robotter af ReCaptcha-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. I den forbindelse skal din webbrowser oprette en forbindelse til en Google-server, som også kan være placeret i USA, når du ringer til kontaktsiden. I tilfælde af at personoplysninger overføres til USA, har Google underskrevet EU-US Privacy Shield.

Du kan finde flere oplysninger om dette i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Kilde: eRecht24